Лицитација у КЦ „Хаџи Рувим“

Расписује се лицитација:

Продаје се 97 метара олука
Почетна цена по килограму: 26,00 динара/килограм.
Укупна тежина скинутих олука износи 80.килограма.
Рок плаћања целокупног износа је осам дана од дана лицитације.
Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица која изврше уплату до почетка лицитације у износу од 500 динара.
Уплату депозита и уплату целокупног износа извршити на рачун: Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина: 840-813151843-24 са позивом на број: по моделу 97 број 30-055. Лицитација ће се одржати у понедељак,27.децембра 2021. године, у Културном центру „Хаџи Рувим“ Лајковац , ул. Војводе Мишића број 2, са почетком у 10,00 часова.

Информације на телефон: 014/3431-176
Особа за контакт: Снежана Шкорић

LICITACIJA 2021- ОЛУЦИ

ОБЈАВЉЕНО: 23.12.2021.