Позив за достављање понуда

Позив за достављање понуда
Позивамо вас да доставите понуду за набавку услуга – на пословима музичког сарадника по основу Ауторског уговора. Тражени послови обухватају :
– Музичке интерпретације и музичку пратњз (инструмент гоч) на годишњем концерту фолклора у трајању од 90 минута
Време и место извршења: 28.12. 2021. године у 18 часова, биоскопска сала Културног центра.

Позив

ОБЈАВЉЕНО: 16.12.2021.