Виртуелна изложба – Оливера Лола Аџић – у славу срБству

Биографија
Оливера Лола Аџић рођена у прошлом миленијуму у Србији. По занимању је филолог. Слика, пише и преводи са италијанског, шпанског и руског. Излагала је самостално и у оквиру групних изложби у земљи, региону као и у Паризу, Петерсбургу, Петергофу, Турској и Румунији. На изложби под називом „У славу СрБства“ у Културном центру Лајковца изложиће своје најзначајније радове. Као гости са својим сликама представиће се Зоран Д. Ерић и Будимир Димитријевић.

Сликарство Оливере Лоле Аџић упућује нас на одређену врсту идеализације и поетизације форме. Тражећи начин да своје тематске преокупације ликовно саопшти, Оливера се служи идеалистичком репрезентацијом оних вредности које сматра најсавршенијим примерима врлине. У њеном сликарству акценат је на фолклорним и етно-мотивима, где се настоје сачувати и глорификовати они аспекти народне културе и наслеђа који се сматрају најважнијим елементом културног идентитета српског народа. Естетизација и визуелна идолизација, пијетет према патријархалним вредностима, пре свега породици као језгру нације, домољубље, очување културне јединствености овог поднебља кроз прослављање нематеријалног културног наслеђа, глорификација српских војника, јунаштва и витештва, само су неки од кључних елемената који конституишу Оливерину слику српског народа. Фигуре младих, једрих, насмејаних жена, мушкараца и деце у народним ношњама, осликаних живахним бојама, смештених у идеализованом пејзажу, дају сликама дух пасторале и дефинишу значај простора и поднебља у оквиру целокупне тежње за елементима идентификације. Очување традиције и обичаја на овај начин достиже свој пуни смисао у Оливерином уметничком настојању да заокружи сведочанство о српској народној уметности и њеном значају у садашњем културно-историјском контексту. Гости изложбе Б. Димитријевић и З. Ерић

ОБЈАВЉЕНО: 28.7.2020.