Остаци цркве у којој је Хаџим службовао

У Хаџи Рувимомом завичају, Бабина Лука: Остаци цркве у којој је Хаџим службовао, ливада на кој су биле Рувимове Радионице, споменик Софроније Хаџићу са посветом и Хаџи Рувиму, подрум Спасојевића из Хаџи Рувим овог времена.