Јавне набавке

Позив за достављање понуда – спремачица

Позив - спремачица:

Трећа измена финансијског плана и Друга измена плана ЈН

Друга измена плана ЈН:
Финансијски план 2022:

Дечија позоришна представа „Рибица и море“

Јавни позив:
Критеријуми за доделу уговора:
Опис критеријума:
Упутство понуђачима како да сачине :
Модел уговора:

Дечија позоришна представа „Баш чаробна фрула“

Јавни позив:
Критеријуми за доделу уговора:
Општи део:
Упутство понђачима како да сачине понуду:
Модел уговора:

Дечија позоришна представа „Царство другарство“

Јавни позив:
Критеријум за доделу уговора:
Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима:
Општи део:
Упутство понуђачима како да сачине понуду:
Модел уговора:

Позоришна представа „Доктор Буздован“

Јавни позив:
Критеријуми за доделу уговора:
Опис критеријума:
Општи део:
Упутство понуђачима како да сачине понуду:
Модел уговора:

Пројекат Манифестација „Дани Лајковца“ 2022.година Организовање концерта вокално инструменталне групе „Од бисера огрлица“.

Јавни позив:
Критеријуми за доделу уговора:
Упутство:
Опис критеријума:
Општи део:
Модел уговора:

Позоришна представа „Три прасета“

Јавни позив:
Критеријуми за доделу уговора:
Општи део:
Упутство :
Модел уговора:

Позоришна представа

Упутство :
Општи део:
Опис критеријума:
Јавни позив:
Модел уговора:

Пројекат Манифестација „Дани Лајковца“ 2022.година

Опис критеријума:
Општи део:
Упутство :
Јавни позив:
Критеријуми за доделу уговора:
Менично овлашћење:
Модел уговора: